Menu Đóng

Robot Forex Pip Calculator

Khi bạn mới tìm hiểu về thị trường Forex chắc hẳn bạn đã nghe thấy ở đâu đó nói cách tính lợi nhuận của lệnh như sau: Lợi nhuận = số lot x số Pip x 10

Ví dụ, bạn chơi 0.15 lot và lãi 25.6 pip thì lợi nhuận của bạn sẽ là: Lợi nhuận = 0.15 x 25.6 x 10 = 29.44$.

Nhưng trên thực tế, công thức này chỉ đúng với các cặp tiền XXX/USD (các cặp tỷ giá có đồng USD ở đằng sau) mà thôi. Ví dụ như GBP/USD, AUD/USD, ZND/USD,… Công thức trên sẽ bị sai nếu bạn giao dịch với các cặp mà đồng tiền đứng sau khôg phải là đồng USD. Ví dụ như EUR/GBP, USD/JPY,…

Công thức và cáh tính giá trị lợi nhuận của lệnh tương đối phức tạp, bạn có thể tìm kiếm trên mạng cách tính để hiểu hơn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là bạn có biết cách tính thì mỗi lần bạn tính cũng rất vất vả và hoàn toàn có thể bị tính sai. Cách đơn giản là bạn Download EA Pip Calculator của ExpertAdvisor.win về và sử dụng. Nó hoàn toàn miễn phí cho bạn.

Robot Forex Pip Calculator
Giao diện Robot Pip Calculator
  • Dòng 1: Chú thích quy đổi giá trị: 1 PIP = 10 Point = 10 PIPs (có một số Trader còn gọi đơn vị Point này là Tick)
  • Dòng 2: Nhập số lot của lệnh bạn cần tính. Mặc định là 1 LOT, robot sẽ tính giá trị trê 1 lot.
  • Dòng 3: Nhập số Point lợi nhuận.

Sau khi nhập đủ thông tin dòng 2 và dòng 3 Robot sẽ tự động hiển thị kết quả ở ô màu xanh cho bạn. Thông số mặc định của Robot Pip Calculator là để tính giá trị của một pip cặp tiền mà bạn đang cài đặt BOT. Bạn có thể kéo cặp tỷ giá khác vào cửa sổ này để EA tính giá trị 1 pip của cặp tiền mới bạn vừa kéo vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *